Hetty Hofste

Shiatsu Massage Therapie

Moxa-therapie

Moxeren is het werken met hitte, die verkregen wordt door het verbranden van moxa (Bijvoetkruid). Moxa heeft meestal de vorm van een staafje houtskool.

Het geeft extra energie aan de behandelde persoon, waardoor niet alleen de energieverdeling wordt beïnvloed, maar ook de energievoorziening.

Dit laatste heeft betrekking op het feit, dat ieder mens een bepaalde hoeveelheid warmte/energie tot zijn beschikking heeft, waarmee alle functies moeten worden uitgevoerd. Als die totale hoeveelheid warmte te weinig is, zullen functies minder goed uitgevoerd worden.

Juist in zulke situaties is moxa een onmisbaar hulpmiddel en doet dan geweldige dingen.

Pijnlijke spieren kunnen er ook goed mee behandeld worden.